اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: زمینه های مبارزات مردمی در سال 1394

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: 1) نگاهی به اخبار مبارزاتی در سراسر جهان
2) زمینه های مبارزات مردمی در سال 1394
3) نگاهی به تاریخجه حزب ایران آباد
4) پاسخ به پرسش ها
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما