اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: سنجش شانس دمکراسی در ایران

«به سوی ایران آباد» از تلویزیون دیدگاه: ۲ فروردین ۱۳۹۶ – ۲۲ مارس ۲۰۱۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی – بیانگر دیدگاه های حزب ایران آباد
موضوع: سنجش شانس دمکراسی در ایران
فایل صوتی کم حجم این برنامه در دسترس است: https://goo.gl/K78KOM
حزب ایران آباد پذیرای همه ی ایرانیان آزاده و خردگراست: www.iraneab.org
تلویزیون دیدگاه رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
◾️ لینک مستقیم برای ارسال همیاری مالی از طریق پرداخت اینترنتی
http://didgah.tv/main/donation
◾️ برای ارسال چک همیاری خود از طریق پست
ILCP – P.O. Box 302 – Van Nuys, CA 91408 – USA
◾️ برای تماس تلفنی با ما: 1144-501-818-001
◾️ برای تماس از طریق ایمیل didgahtv@yahoo.com

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما