اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: ضرورت تغییر روش مبارزات کارگری

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: ضرورت تغییر روش مبارزات کارگری – رابطه ی یک درصدی ها با جامعه – پیوندهای متقابل حزب و مردم
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران آباد
www.IraneAbad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما