اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: مبارزات مردمی – آموزش سازماندهی – ضرورت تحزب

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: مبارزات مردمی
آموزش سازماندهی
ضرورت تحزب
و پاسخ به پرسش ها
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران آباد
www.IraneAbad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما