اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: مدیریت اعتراضات توسط یک درصدی ها

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: مدیریت اعتراضات توسط یک درصدی ها
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
حزب ایران آباد
http://iraneabad.org/
November 18, 2015
کانال تلویزیون دیدگاه در تلگرام :
didgahtv@

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما