اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: مروری بر مبارزات مردمی- یک درصدی ها که هستند

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: مروری بر مبارزات مردمی- یک درصدی ها که هستند – وقتی به حزب می پیوندیم چه اتفاقی می افتد ؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما