اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد – پیشنهادات حزب ایران آباد برای رونق اقتصادی در دوران گذار

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: تدارک برای مدیریت شورش های در راه، پیشنهادات حزب ایران آباد برای رونق اقتصادی در دوران گذار
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما