اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد – چرا ایران سوریه نخواهد شد

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: چرا ایران سوریه نخواهد شد – مدیریت شورش ها بر عهده ی کیست؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما