اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: چرا با وجود معترضین فراوان تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات کم است؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: چرا با وجود معترضین فراوان تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات کم است؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
www.IraneAbad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما