اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: چگونه حزب می تواند شرایط را از بن بست خارج سازد؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: چگونه حزب می تواند شرایط را از بن بست خارج سازد؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
حزب ایران آباد
http://iraneabad.org
September 30, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما