اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه فرآیند زندگی: کمرویی، اضطراب و گوشه گیری، دلایل سایکوپتی، توان فرد در ترک اعتیاد

برنامه فرآیند زندگی ۹ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی – جامعه شناس در تلویزیون دیدگاه
موضوع: پاسخ به پرسش بینندگان در رابطه با مسائل اجتماعی، خانوادگی و فردی
پرسش های خود را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برای ما ارسال فرمایید
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما