اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه آهنگر: آخرین تلاش ها برای پیشبرد مذاکرات

برنامه ی کاوه آهنگر: ۸ اوت ۲۰۱۴
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: آخرین تلاش ها برای پیشبرد مذاکرات
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما