اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه آهنگر: احتمال قرار دادن سپاه در لیست تروریستی و خطر برخورد نظامی

«کاوه ی آهنگر» از تلویزیون دیدگاه: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ – ۱۰ فوریه ۲۰۱۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور
موضوع: آمریکا و ایران: احتمال قرار دادن سپاه در لیست تروریستی و خطر برخورد نظامی
فایل صوتی کم حجم این برنامه در دسترس است: https://goo.gl/SDDoOW
تلویزیون دیدگاه رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
◾️ لینک مستقیم برای ارسال همیاری مالی از طریق پرداخت اینترنتی
http://didgah.tv/main/donation
◾️ برای ارسال چک همیاری خود از طریق پست
ILCP – P.O. Box 302 – Van Nuys, CA 91408 – USA
◾️ برای تماس تلفنی با ما: 1144-501-818-001
◾️ برای تماس از طریق ایمیل didgahtv@yahoo.com

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما