اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه آهنگر: تدارک برای فعال کردن صنایع تسلیحاتی آمریکا از طریق جنگ در خاورمیانه

«کاوه ی آهنگر» از تلویزیون دیدگاه: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۰ مارس ۲۰۱۷
موضوع: تدارک برای فعال کردن صنایع تسلیحاتی آمریکا از طریق جنگ در خاورمیانه
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور
فایل صوتی کم حجم این برنامه در دسترس است: https://goo.gl/LZcBfy
تلویزیون دیدگاه رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
اطلاعات لازم برای ارائه همیاری مالی خود را در زیر بیابید:
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما