اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه آهنگر: تدارک فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم ایران با احتمال تهاجم نظامی

«کاوه ی آهنگر» از تلویزیون دیدگاه: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ – ۳ مارس ۲۰۱۷
موضوع: تدارک فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم ایران با احتمال تهاجم نظامی
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور
فایل صوتی کم حجم این برنامه در دسترس است: https://goo.gl/0ORMqY
تلویزیون دیدگاه رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
اطلاعات لازم برای ارائه همیاری مالی خود را در زیر بیابید:
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما