اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه آهنگر: قرار دادن رژیم ایران در راس لیست تروریسم و مثلث منطقه ای فعال در این باره

«کاوه ی آهنگر» از تلویزیون دیدگاه: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ – ۶ مارس ۲۰۱۷
موضوع: قرار دادن رژیم ایران در راس لیست تروریسم و مثلث منطقه ای فعال در این باره
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور
فایل صوتی کم حجم این برنامه در دسترس است: https://goo.gl/AWkmzO
تلویزیون دیدگاه رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
اطلاعات لازم برای ارائه همیاری مالی خود را در زیر بیابید:
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما