اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه آهنگر ویژه نوروز ۹۶ و سالگرد حزب ایران آباد-۳۰ اسفند-۲۰ مارس

برنامه کاوه آهنگر ویژه #نوروز ۹۶ و سومین سالگرد حزب ایران آباد
دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور
دوشنبه ۳۰ اسفند – ۲۰ مارس از تلویزیون دیدگاه
هشت و نیم شب بوقت ایران-۶ عصر بوقت اروپا – ۱۰ صبح بوقت کالیفرنیا
#سال_نو_۹۶

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما