اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه اهنگر: موضع گیری های آشکار مقامات ایرانی علیه مذاکرات اتمی

برنامه ی کاوه آهنگر: ۱ سپتامبر ۲۰۱۴
موضوع: موضع گیری های آشکار مقامات ایرانی علیه مذاکرات اتمی
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما