اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه ی کاوه آهنگر: تدارک قدرت های غربی برای مقابله با احتمال شکست مذاکرات

برنامه ی کاوه آهنگر: ۳ سپتامبر ۲۰۱۴
موضوع:‌ تدارک قدرت های غربی برای مقابله با احتمال شکست مذاکرات
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما