اخبار

اطلاعات ویدیو

بی اخلاقی یا شرافت انسانی، انتخاب با ماست

جوان ۲۵ ساله ایرانی از احساس دوگانگی که در وی در صورت استخدام شدن برای دستگاه های دولتی در او ایجاد می شود می گوید و این که لازمه این کار دروغگویی و زیر پا گذاشتن اخلاق و شرافت انسانی است. به سخنان دکتر کورش عرفانی در این راستا توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۷ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/uPJevr

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما