اخبار

اطلاعات ویدیو

بی سوادی، پوچی و بی هدفی

جوانی از بی سوادی پدر و مادر خود می گوید و اثرات سوء این امر بر روی زندگی خود. به توضیحات دکتر کورش عرفانی در این راستا توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۷ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/uPJevr

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما