اخبار

اطلاعات ویدیو

بی نهایت علم و تنگ اندیشی مذهب

در پاسخ به نقد یک بیننده به سخنان دکتر کورش عرفانی، در این بخش از برنامه فرآیند زندگی بار دیگر به بی نهایت نظریات علمی در مقایسه با تنگ اندیشی مذهبی پرداخته می شود

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ – ۱۲ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/ECTJYN

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما