اخبار

اطلاعات ویدیو

تابوی تجاوز و سکوت قربانیان

قربانیان تجاوز جنسی در اغلب موارد انتخاب می کنند در باره آن سکوت کنند چرا که این موضوع در فرهنگ ایرانی همچنان تابو به حساب می آید. در پاسخ به پرسش یک بیننده، دکتر کورش عرفانی در این باره توضیحاتی می دهند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ – ۱۲ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/ECTJYN

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما