اخبار

اطلاعات ویدیو

جامعه گریزی و روش برخورد با آن

ترس از حضور در جمع، فرار از جامعه یا جامعه گریزی از جمله مشکلات رفتاری است که اگر خواست و اراده ی لازم برای برخورد با آن باشد می تواند به شکل ریشه ای حل شود. به توضیحات دکتر کورش عرفانی در این راستا توجه فرمایید
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۳ آبان ۱۳۹۶ – ۶ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/JRQ6Zs

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما