اخبار

اطلاعات ویدیو

جهل، استبدادپذیری و حقه بازی آخوندی

با خواندن ایمیل بیننده ای در ارتباط با حقه بازی آخوندها که ریشه در جهل و فرهنگی فئودالی و استبدادپذیری تاریخی دارد دکتر کورش عرفانی به توضیحاتی در این ارتباط می پردازند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۷ آذر ۱۳۹۶ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/uaPGzu

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما