اخبار

اطلاعات ویدیو

حفظ تعادل در پاسخ به نیازهای طبیعی

نیازهای جنسی مانند هر نیاز طبیعی دیگر انسان نیازمند پاسخی مناسب و متعادل است، امری که در جامعه ی گرفتار آمده در چنگ حکومت متحجر کنونی به راحتی میسر نیست. به همین دلیل تعداد معتادان به سکس و بیماران جنسی در ایران امروز سرسام آور است. به توضیحات و راهکارهای دکتر کورش عرفانی در این راستا توجه فرمایید
پرسش های خود را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۳ مهر ۱۳۹۶ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ https://goo.gl/3zPEfE
فایل صوتی این بخش از برنامه در ساندکلاود در دسترس است
https://goo.gl/ppmoje
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation
کانال تلگرامی تلویزیون دیدگاه: t.me/didgahtv
صفحه اینستاگرامی تلویزیون دیدگاه: instagram.com/didgahtv
صفحه توئیتری تلویزیون دیدگاه: twitter.com/didgahtv
صفحه دیدگاه در فیسبوک: https://goo.gl/LVI290

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما