اخبار

اطلاعات ویدیو

حقه بازی رمال ها و فالگیر ها

مراجعه به رمال و کفبین و جن گیر و فالگیر و حقه بازان و شیادانی از این دست، پدیده ای رایج در ایران امروز است که دکتر کورش عرفانی، جامعه شناس در پاسخ به بیننده ای به آن می پردازند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۷ آذر ۱۳۹۶ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/uaPGzu

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما