اخبار

اطلاعات ویدیو

حوری، مار غاشیه و بی نهایت هستی

بیننده ای مفهوم «بی نهایت هستی»، که در چندین برنامه توسط دکتر کورش عرفانی مطرح شده است را از دیدگاه فلسفی به چالش می کشد. به پاسخ دکتر عرفانی در این راستا توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۷ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/uPJevr

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما