اخبار

اطلاعات ویدیو

خودیاری، خودشکوفایی و هوش احساسی

در پاسخ بیننده ای دکتر کورش عرفانی به روش خودیاری از طریق واکاوی اعماق ذهن و گذشته خویش اشاره ای دارند، مسیری که چنانچه درست طی شود به خودشکوفایی در زندگی ختم می شود. توضیحاتی نیز درباره عنصر هوش احساسی داده می شود.
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱ آبان ۱۳۹۶ – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/jc3EaF

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما