اخبار

اطلاعات ویدیو

خودیاری: چگونه به خود کمک کنیم؟

در پاسخ بیننده ای که از خودکاوی برای پیدا کردن ضعف های رفتاری و روانی خود استفاده می کند اما موفق به ایجاد تغییر در آنها نمی شود؛ دکتر کورش عرفانی به ارائه ی راهکارهایی در راستای استفاده تأثیرگذار از روش «خودیاری» می پردازند
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۵ دی ۱۳۹۶ – ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/ZVFt1B

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما