اخبار

اطلاعات ویدیو

درد تنهایی و مشکل دوست یابی

هموطنی که از تنهایی و مشکل در یافتن دوست رنج می برد، از دکتر کورش عرفانی راهنمایی می خواهند. توجه شما را به این صحبت ها که اشاره به روند اجتماعی شدن انسان ها دارد جلب می نماییم
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۵ دی ۱۳۹۶ – ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/ZVFt1B

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما