اخبار

اطلاعات ویدیو

دروغگویی: دلایل و راهکارها

هموطنی که دچار مشکل دروغگویی است از دکتر کورش عرفانی راهنمایی می خواهند. به این بحث جالب توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/bLK4JB

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما