اخبار

اطلاعات ویدیو

درک متدولوژیک تغییرات استراتژیک آمریکا، کلید فهم تحولات بین المللی پیش رو

درک متدولوژیک تغییرات استراتژیک آمریکا، کلید فهم تحولات بین المللی پیش رو
دکتر کورش عرفانی، در مصاحبه ۹ مارس خود با آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن، تحلیل متدولوژیک خود را از استفاده ی ابزاری قدرت های در سایه ی آمریکا برای ایجاد تغییرات استراتژیک در سیاست خارجی این کشور و تأثیرات آن به روی تحولات سال های آینده در سطح بین المللی، منطقه ای و ایران را ارائه دادند.
شما را به دیدن https://goo.gl/mRYh5H (در یوتیوب)
و یا شنیدن https://goo.gl/73zAQm (در ساندکلاود)
این تحلیل به طور کامل دعوت می کنیم.

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما