اخبار

اطلاعات ویدیو

راه برخورد با کارفرمای سایکوپت

در پاسخ به نامه بیننده ای که با درگیر کارفرمایی مردم آزار و سایکوپت است ، دکتر کورش عرفانی راهکارهای مناسب در برخورد با این مشکل را ارائه می دهند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۳ آذر ۱۳۹۶ – ۴ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/n27RBS

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما