اخبار

اطلاعات ویدیو

روستاییان، شهرنشینان، انقلاب سفید و انقلاب ۵۷

روستاییان، شهرنشینان، انقلاب سفید و انقلاب ۵۷
گزیده ای از « تحلیلی بر انقلاب ایران»
ارائه شده توسط دکتر کورش عرفانی به مناسبت ۳۶ امین ساالگرد انقلاب
ویدیوی کامل این برنامه را با دنبال کردن این لینک بیابید: https://goo.gl/RHZRLo
فایل شنیداری کامل این برنامه در دسترس است: https://goo.gl/U5MhMG
◾️ برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما