اخبار

اطلاعات ویدیو

روش درست برخورد والدین با فرزندان بالغ خود

روش درست برخورد والدین با فرزندان بالغ خود
گزیده ای از برنامه فرآیند زندگی: ۲۹ خرداد ۹۶ – ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی (جامعه شناس) از تلویزیون دیدگاه
موضوع: پاسخ به پرسش های بینندگان مرتبط با روابط اجتماعی، خانوادگی و فردی
پرسش های خود را به این آدرس ارسال فرمایید
farayandtv@gmail.com
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب
https://goo.gl/fyA6EG
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود
https://goo.gl/YNcm4Q

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما