اخبار

اطلاعات ویدیو

روش علمی و تقابل آن با روش مذهبی

روش علمی و تقابل آن با روش مذهبی
گزیده ای از برنامه فرآیند زندگی: ۵ تیر ۹۶ – ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی (جامعه شناس) از تلویزیون دیدگاه
موضوع: پاسخ به پرسش های بینندگان مرتبط با روابط اجتماعی، خانوادگی و فردی
پرسش های خود را به این آدرس ارسال فرمایید
farayandtv@gmail.com
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب
https://goo.gl/gikrHA
فایل صوتی این برنامه در ساندکلاود
https://goo.gl/NXc328

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما