اخبار

اطلاعات ویدیو

زلزله، انسان دوستی و روح جمعی

زلزله ی اخیر در غرب ایران، جلوه گر حس انسان دوستی و روح جمعی ایرانیانی بود که به شکل گسترده سازماندهی کرده و به یاری هموطنان آسیب دیده ی خود شتافتند. با پایان دادن به خودمداری کاذب خود در این فاجعه، جامعه ی ایران از خود علائم حیاتی نشان داد و به رژیمی سال هاست تلاش در سرکوب فرهنگ دیرینه ی انسان مدار ما دارد گفت ما ایرانی ها از جنس شما حاکمان ضدانسان نیستیم
به تحلیل دکتر کورش عرفانی، جامعه شناس، در این راستا توجه فرمایید
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۷ آبان ۱۳۹۶ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/kRqbwE

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما