اخبار

اطلاعات ویدیو

زن ستیزی در ایران: ریشه ها و راهکارها

در پاسخ به بیننده ای در ارتباط با معضل زن ستیزی در عرصه ی اجتماعی و فرهنگی در ایران و سیاست های ضدزن رژیم از روز بر سر کار آمدن آن، دکتر کورش عرفانی به ریشه های این مشکل بزرگ کشور ما و راهکارها برای برخورد با آن می پردازند
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۰ آبان ۱۳۹۶ – ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/xMYLW9

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما