اخبار

اطلاعات ویدیو

زور آزمایی قدرت های جهانی در خاورمیانه ی غرق در جنگ و در خون

زور آزمایی قدرت های جهانی در خاورمیانه ی غرق در جنگ و در خون
گزیده ای از برنامه ی کاوه ی آهنگر از تلویزیون دیدگاه: ۲۶ آذر ۱۳۹۵ – ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶
موضوع: سرنوشت نگران کننده ی خاورمیانه و ماجراجویی خطرناک رژیم در درون آن
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب goo.gl/TGMPsE
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/g2QwzA

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما