اخبار

اطلاعات ویدیو

سایه جنگ بر سر ایران سنگینی میکند

سایه جنگ بر سر ایران سنگینی میکند
گزیده ای از برنامه کاوه ی آهنگر: ۲ اسفند ۱۳۹۵ – ۲۰ فوریه ۲۰۱۷
موضوع: تدارک اتحاد اعراب و اسرائیل با آمریکای ترامپ علیه ایران
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور از تلویزیون دیدگاه
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب https://goo.gl/pg1wMc
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/WRLShH

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما