اخبار

اطلاعات ویدیو

سایکوپت ها: از چه سنی دیگر دیر است؟

در پاسخ به یکی از بینندگان دکتر کورش عرفانی در ارتباط با مقابله با نخستین علائم سایکوپتی نزد کودکان توضیحاتی می دهند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ – ۵ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/xjgBsS

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما