اخبار

اطلاعات ویدیو

سرنگون کردن این رژیم کار خود ماست، نه «مغز متفکر» پنتاگون!

سرنگون کردن این رژیم کار خود ماست، نه «مغز متفکر» پنتاگون!
گزیده ای از برنامه کاوه ی آهنگر: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ – ۱۳ فوریه ۲۰۱۷
موضوع: افزایش نگرانی ها در مورد برخورد آمریکا با ایران در آستانه ی سفر نخست وزیر اسرائیل
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور از تلویزیون دیدگاه
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب https://goo.gl/BhzUet
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/eSyN6x
◾️ برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما