اخبار

اطلاعات ویدیو

سومین سالگرد حزب ایران آباد: پیام سعید گرامی

۲۹ اسفند ۱۳۹۵: سومین سالگرد حزب ایران آباد
پیام اعضا و فعالان: سعید گرامی
حزب ایران آباد پذیرای تمامی شهروندان دلاور و مسئولیت پذیر است.
با حزب ایران آباد بیشتر آشنا شوید: www.iraneabad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما