اخبار

اطلاعات ویدیو

سومین ساگرد حزب ایران آباد: پیام آرزوی گرامی

۲۹ اسفند ۱۳۹۵: سومین سالگرد حزب ایران آباد
پیام اعضا و فعالان: آرزوی گرامی (برنامه کاوه آهنگر ویژه سالگرد حزب و سال نو ۹۶)
حزب ایران آباد پذیرای تمامی شهروندان دلاور و مسئولیت پذیر است.
با حزب ایران آباد بیشتر آشنا شوید: www.iraneabad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما