اخبار

اطلاعات ویدیو

شعارها برای تشییع جنازه #هاشمی_رفسنجانی

شعارها برای تشییع جنازه #هاشمی_رفسنجانی
فحشا، فساد، اعتیاد؛ از بیت رهبر میاد
ای هموطن بپاخیز، زبوشهر تا به تبریز، دولت جور و فحشا؛ ز اوج ایرانمان، به خاکدان فروریز
سپاهی، ای پاسدار سیاهی، جهالت و رذالت، قتل و جرم و جنایت
آخوندای بچه باز، مداحای حقه باز، رهبرشون وقیحه، آیت الله سفیه
معتادای کارتون خواب،
کشاورزان بی آب، کودک بی سرپرست، ملای موهوم پرست
برابری – آزادی، قدرت اجتماعی، تو صحنه ی سیاسی، تنها ره رهائی
دولت جهل و ستم، سرنگون سرنگون
خامنه ای – روحانی، خاتمی – رفسنجانی، اربابان جنایت، گرسنگی، وقاحت
این حاکمان جاهلند، از درد ما غافلند
#Rafsanjani #رفسنجانی

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما