اخبار

اطلاعات ویدیو

ضرورت برخورد با ضعف و کمبودهای شخصیتی خود

در پاسخ به بیننده ای که با مشکل خجالتی بودن شدید دچار است، دکتر کورش عرفانی به ضرورت و روش برخورد با ضعف های شخصیتی و رفتاری می پردازند
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۳ آبان ۱۳۹۶ – ۶ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/JRQ6Zs

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما