اخبار

اطلاعات ویدیو

ضروریات موفقیت جنبش از نگاه حزب ایران آباد

هموطنان گرامی، جنبش مردمی در ایران روز به روز فراگیرتر می شود. در این میان بسیار اهمیت دارد که از تجربیات تاریخی درس گرفته و این حرکت را به درستی تا رسیدن به هدف که همانا سرنگونی این رژیم استبدادی و استقرار یک نظام مردمی و دمکراتیک است به پیش ببریم
به عناصر ضروری برای موفقیت در این مسیر از نگاه حزب ایران آباد توجه فرمایید
با مراجعه به وبسایت حزب ایران آباد، با نخستین حزب انسان مدار ایرانی بیشتر آشنا شوید
www.iraneabad.org
#ما_همه_با_هم_هستیم
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#گام_به_گام_تا_پیروزی
#حزب_ایران_آباد
#زندگی_انسانی
#جمهوری_ایرانی

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما