اخبار

اطلاعات ویدیو

طبقه ی متوسط در ایران دچار خلاء فلسفی

بخش بزرگی از طبقه ی متوسط در جامعه امروز ایران دچار نوعی خلاء فلسفی شده است و برای پر کردن آن به شکل مصنوعی به هر چیزی چنگ می اندازد. چرایی این پدیده و راه برخورد منطقی با آن را از زبان دکتر کورش عرفانی، جامعه شناس، بشنوید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۰ آذر ۱۳۹۶ – ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/3oSgaU

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما