اخبار

اطلاعات ویدیو

عشق و ازدواج: دو مقوله جدا

در برنامه فرآیند زندگی دکتر کورش عرفانی به دو پدیده عشق و ازدواج و نقش عقل و احساس در انتخاب همسر مناسب می پردازند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ – ۱۲ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/ECTJYN

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما